Gå ikke ned på udstyr. Det kan blive dyrt i længden.